برنامه هفتگى کلاس‌ها

ساعات کاری آموزشگاه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ الی ۲۱ | پنچ‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۹

شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبه
گیتارگیتار پاپپیانوپیانوپیانوپیانو
صدا سازىدفسه‌تارگیتارویولُنگیتار
موسیقی کودکپیانوعودسلفژگیتارسلفژ
مادر-کودکتار
سه‌تار